HerdAdvance - Welsh Version

Nod HerdAdvance yw helpu ffermwyr llaetha i wella proffidioldeb a pherfformiad eu buches drwy atal a rheoli clefydau.

Gall ffermwyr wneud cais i dderbyn cymorth ariannol a thechnegol drwy’r prosiect HerdAdvance i wella’u dulliau o reoli iechyd y fuches a chlefydau.

Sut fydd hyn o fudd i ffermwyr?

 • Adolygiad am ddim o gynllun iechyd y fuches
 •  Bioddiogelwch am ddim
 •  Gweithredu Iechyd Anifeiliaid am ddim
 • Cymorth ariannol a thechnegol i daclo amrywiaeth o faterion iechyd anifeiliaid
 • Talebau semen ar gael ar gyfer penderfyniadau bridio, yn seiliedig ar Adroddiadau Geneteg y Fuches
 • Profion genomeg
 • Gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb ar y fferm
 • Osgoi colledion cynhyrchu
 • Lleihau defnydd o wrthfiotigau

Sut fydd hyn yn gweithio?

 • Casglu data sylfaenol y fferm i ddechrau
 • Ymgynghori â’ch milfeddyg  a Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid AHDB i adolygu a diweddaru’ch Cynllun Iechyd Anifeiliaid presennol
 • Gwerthuso/sefydlu Cynllun Bioddiogelwch ar gyfer y Fferm
 • Creu Cynllun Gweithredu, gan gynnwys targedau mesuradwy
 • Ymrwymiad i gyflenwi data rheolaidd i fonitro cynnydd

Cymhwysedd

 • Rydych yn gymwys os ydych chi wedi cofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac wedi derbyn Rhif Cyfeirnod Cwsmer  (CRN)
 • Gallwch ond gymryd rhan yn y prosiect unwaith fesul busnes fferm (CRN)
 • Mae’r prosiect hwn yn agored i ffermydd llaeth yng Nghymru
 • Gall ffermydd gyda thir y tu allan i Gymru gymryd rhan yn y prosiect os ydy mwyafrif eu tir yng Nghymru.

Dyddiad Cau 4ydd Tachwedd 2019

 • Mae ffenestr Mynegi Diddordeb ar agor rhwng 27ain Medi a 4ydd Tachwedd 2019. Llenwch a dychwelyd y ffurflen Mynegi Diddordeb i wneud cais.

Lawrlwytho ffurflen Mynegi Diddordeb.

Astudiaethau achos ar ffermwyr

×