Welsh Language Scheme

The Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) has published a Welsh Language Scheme under the Welsh Language Act 1993 and subsequent Welsh Language (Wales) Measure 2011, setting out how it will provide services to the public through the medium of Welsh. That scheme can be viewed by following the link below:

Mae’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) wedi cyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg, o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, yn esbonio sut y bydd yn cynnig gwasanaethau i’r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.  Gellir gweld y cynllun hwn drwy ddilyn y ddolen isod:

AHDB produces an annual compliance report, submitted to the Welsh Commissioner in June of each year. Copies of these bi-lingual reports can be found below:

×