Contents tagged with Dairy improvement programme

8 June 2022

Yn 2021 ehangodd Rhaglen Gwella’r Sector Llaeth ei chylch gwaith amgylcheddol, ac mae’n cynnig tair tudalen waith ar ddatgarboneiddio tra’n cynhyrchu amaethyddiaeth gynaliadwy a chynhyrchiol o fewn ecosystem naturiol amrywiol.

8 June 2022

Find out more about the three environmental projects being delivered by the Dairy Improvement Programme.

26 February 2021

We have been able to expand our strategic dairy farm network in Wales through the Dairy Improvement Programme (DIP) for Wales.

26 February 2021

Rydym wedi llwyddo i ehangu’n rhwydwaith o ffermydd llaeth strategol yng Nghymru drwy’r Rhaglen Gwella’r Sector Llaeth (DIP) ar gyfer Cymru.

26 October 2018

Dairy farmers in Wales are being invited to apply for financial and technical support to improve herd health management and disease control, as part of the Dairy Improvement Programme.

25 August 2022

Our initiative to improve herd health management and expand our strategic farm programme across Wales

×