Meet the HerdAdvance team

Delyth Lewis-Jones

Head of Dairy Development Wales
Pennaeth Datblygu Llaeth Cymru
delyth.lewis-jones@ahdb.org.uk

Menna Davies

Dairy Development Wales Manager
Rheolwr Datblygu Llaeth Cymru
menna.davies@ahdb.org.uk

Teaghan Tayler

Knowledge Exchange Senior Manager ales
Uwch Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Cymru
teaghan.tayler@ahdb.org.uk

Louise Town

Projects & Finance Executive
Swyddog Gweithredol Phrosiectau a Cyllid
louise.town@ahdb.org.uk

Ceri Davies

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
ceri.davies@ahdb.org.uk

Lauren Arndt

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
lauren.arndt@ahdb.org.uk

Dafydd Evans

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
dafydd.evans@ahdb.org.uk

Jack Thomas

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South East Wales & The Borders)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Ddwyrain Cymru a’r Gororau)
jack.thomas@ahdb.org.uk

Hayley Woodruff

Animal Health Knowledge Exchange Manager (North Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (Gogledd Cymru)
hayley.woodruff@ahdb.org.uk

David Ball

Technical Knowledge Exchange Senior Manager
Uwch Reolwr Cyfnewid Gwybodaeth Technegol
david.ball@ahdb.org.uk

Return to the HerdAdvance homepage

×