Meet the HerdAdvance team

Delyth Lewis-Jones

Head of Dairy Development Wales
Pennaeth Datblygu Llaeth Cymru
delyth.lewis-jones@ahdb.org.uk

Menna Davies

Dairy Development Wales Manager
Rheolwr Datblygu Llaeth Cymru
menna.davies@ahdb.org.uk

Teaghan Tayler

Knowledge Exchange Senior Manager Wales
Uwch Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Cymru
teaghan.tayler@ahdb.org.uk

Emma-Leigh Forman

Finance & Projects Executive
Swyddog Gweithredol Cyllid a Phrosiectau
emma-leigh.forman@ahdb.org.uk

Ifan Owen

Animal Health Knowledge Exchange Manager (North Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (Gogledd Cymru)
ifan.owen@ahdb.org.uk

Anna Bowen

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
anna.bowen@ahdb.org.uk

Ceri Davies

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
ceri.davies@ahdb.org.uk

Lauren Arndt

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South West Wales)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Orllewin Cymru)
lauren.arndt@ahdb.org.uk

Jack Thomas

Animal Health Knowledge Exchange Manager (South East Wales & The Borders)
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Iechyd Anifeiliaid (De Ddwyrain Cymru a’r Gororau)
jack.thomas@ahdb.org.uk

Marie Powell

Strategic Dairy Farms Knowledge Exchange Manager - Wales
Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth Ffermydd Llaeth Strategol - Cymru
marie.powell@ahdb.org.uk

×