Contents tagged with Wales

12 September 2018

Yn seiliedig ar rifynnau blaenorol o Horizon, mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio’n benodol ar beth fydd Brexit yn ei olygu i amaethyddiaeth a garddwriaeth yng Nghymru.

11 October 2018

Building on previous editions of Horizon, this report focuses specifically on what Brexit will mean for Welsh agriculture and horticulture.

×